phong thủy giếng nước trong nhà

Tư vấn phong thủy cho giếng trời nên biết

Tư vấn phong thủy cho giếng trời nên biết Tư vấn phong thủy cho giếng trời nên biết

Nếu giếng trời đặt ở phòng ăn thuộc mộc thì có thể dùng cây cảnh, suối nước để có mộc và thủy tương sinh; Nếu mở giếng trời tương sinh thông thoáng cho phần bếp thì nên bố trí dạng ống, thẳng đúng mộc sinh hỏa trên đỉnh phải có mái che.Trong thiết kế nhà ...